בפורום היפה והחנון ב"נעוצים" נמצא נושא ששמה אתם
יכולים להירשם ולהישתתף באתגר שיתחיל ב07.12