מוכרים בקיוסקים בארץ? כמה עולה? זה טוב? יותר/פחות מדווידוף?