משתמש ללמד 700 נק',

סיסמא של FF שהיא עולה 10 ש"ח 200 נק'..

הצעות?