1000 - אתר דרך
1150 - אתר למד.
מוכר ל 1
חובה תיווך