בפורום מדריכים וטיפים אנו עורכים אתגר "המדריך המושקע ביותר.
מי שיכתוב מדריך משלו כולל 5 תמונות אני ועידן (מפקח טכנולוגיה ומחשבים) נבחר את הזוכה .
אבל חייב שבתמונות יהיו

MyNick Iatraf.

וחובה שאתם תרשמו ולא תיקחו סתם תמונות ותערכו אותם!

המפרס למנצח

200 נקודות!


התחלנו התחילו לפרסם!