יש לך ידע כללי על הסדרה מכיר את הדמויות בו לאתגר איך פגשתי את אמא ותוכל לזכות בפרסים האתגר יתחיל עוד כשבוע
http://www.iatraf.co.il/showthread.php?t=700374