מחיר התחלה 1000 נק' מי שמציע יותר לוקח ועם רק מישהו אחד יציע אז הוא יקח רק ב1000 נק' .