צה"ל מייחס חשיבות רבה למניעת הטרדות מיניות, מתוך הכרה בחשיבות כבוד האדם, וזכותו של כל חייל וחיילת לסביבת שירות מכבדת.
ייחודו של צה"ל מתבטא בכך שהשירות בו הוא שירות חובה שאינו נתון לבחירת הפרט, אלא הכרח מכוחו של חוק.
לצד חובת השירות, הפקידה החברה בידינו המפקדים סמכות ועוצמה, הטומנות בחובן אחריות לשלומם של המשרתים תחת פיקודינו. משכך, מחויבים אנו המפקדים, ערכית ומוסרית, להקפיד הקפדה יתרה בתחום ההטרדות המיניות.
חמור מכך, הטרדה מינית, הנעשית מעמדה של מרות או השפעה, יש בה, מעבר לפסול שבעצם ההטרדה, מימד של ניצול לרעה של התפקיד והמעמד כלפי אלה הנתונים לסמכות, אשר יכולת הבחירה, הנתונה בידיהם, מצומצמת.

מדיניות צה"ל בנושא ההטרדות המיניות מחמירה מאד.
במסגרת מדיניות זו ננקטים צעדי הסברה, אכיפה וענישה משמעותיים, ביניהם קביעת משכי זמן קצרים לטיפול בתיקי הטרדה מינית; קביעת מדיניות אכיפה מחמירה; העלאה לוועדה להתרת התחייבויות של מי שהורשע בהטרדה מינית ועוד.
צה"ל פעל ויפעל גם בעתיד ביד קשה ומחמירה בטיפול בחיילים בכלל ובמפקדים בפרט, שסרחו.
אלה האחרונים פוגעים באמון הצבא, באמון פקודיהם, וחוטאים באי קיום נורמות בסיסיות,
המתחייבות מעצם היותם מפקדים ובביזוי והשפלה של פקודיהם.

אולם, לא רק במניעת ההטרדה המינית מגולמת אחריותו של המפקד, כי אם גם באיכות המענה והטיפול בחייל/ת, ברגע שפנו והתלוננו.
צה"ל מעודד את החיילות והחיילים לדווח.
דיווח על עבירות של פגיעה בחיילים על רקע מיני עשוי לסייע לחשוף תופעות פסולות, לאפשר את בירורן ולמנוע את הישנותן.
יש לטפל בדיווחים על הטרדות מיניות, בהתאם לנדרש על פי הפקודות והנהלים, להקפיד על טיפול מהיר ויעיל בתלונות ולשמור על יחס רגיש ומקצועי כלפי המתלוננות והמתלוננים.
חשוב כי הטיפול בתלונה ייעשה תוך שמירה על הוגנות התהליך וכבודם של כל הנוגעים בדבר.
עברנו כברת דרך חשובה מאוד בצה"ל בהתייחסותנו לנושא ההטרדות המיניות.
יחד עם זאת אל לנו להרפות.

במידה והוטרדת מינית, או שהנך עדה לתופעה חמורה זו, אל תהססי! פני לגורמים המטפלים.

מפקד ישיר או מפקד יחידה
ממונת יוהל"ן ביחידה
קצינת ת"ש
רופא היחידה
רופאת נשים במרפאות הנשים
קב"ן
מדור פרט ופניות ביוהל"ן טל: 0302-9034/8 אזרחי: 03-5699034/8
הקו הפתוח 24 שעות ביממה: 0302-1000 אזרחי: 035691000
מרכז הסיוע לנפגעות תקיפה מינית 1202 או 1203 - לגברים