אני מדביק תרגום (מוכן) על סרט\סדרה בלי תרגום שתרצו !
טופס:
סרט\סדרה :
שם הסרט\הסדרה :
הורדה ללא תרגום של הסרט\סדרה:

תודה!