דולרים , כסף בפוקר ועוד | בפנים
דולרים = דולר = 1100 (יש 3$)
כסף בפוקר 2M
תוכנה להצפת צ'אט(עובד 10000% בדוק) - 150 נק'