http://www.iatraf.co.il/showthread.php?t=728388
חבר'ה חייב עוד משתתפים, יש אחלה תמונות, זה בדיוק חצי שעה להכין חתימה למי שיודע.
איפה כל המעצבים נעלמו כשצריך אותכם???
קדימה יש אחלה של פרס שווה השתתפות