מוכר מ-5 דולר ומעלה
5 דולר = 5200
10 דולר = 10350
15 דולר =15550
20 דולר 20500

*מוכר כל כמות מעל 5 דולר*
*עמלה לא עליי בדולרים*
עמלה לא עליכם בנקודות*