לכל מי שרוצה לראות מי נגע לו במחשב, ולכל מי שרוצה שזה לא יקרה יותר!, זה המדריך בשבילו!