כסף בפוקר | תציעו
כמה אתם רוצים + כמה אתם מביאים !