יש לי חצי מליון מי שיציע הכי הרבה עד מחר בערב זוכה