בס"ד
פעם שאלתם את עצמכם למה מדליקים מדורות בל"ג בעומר?אני משא שכן...,ננסה לענות על השאלה.
אז קודם צריך להבין,מה כל כך מיוחד ביום ל"ג בעומר,י"ח באייר?
אז בי"ח באייר(ל"ג בעומר) מת רבי שמעון בר יוחאי(רשב"י),באותו היום היתה שמחה גדולה מאוד,אתם שואלים את עצמכם למה?גם את זה נבאר.

ידוע שרבי שמעון בר יוחאי כתב את הזוהר הקדוש,והוא ידע את כל הסודות שבתורה,אם כך למה היתה שמחה ביום פטירתו?
כי בכל ימי חייו של רשב"י היה אסור לו לגלות את כל הסודות שהוא יודע,ביום פטירתו(י"ח באייר),ורשב"י ריכז את כל החכמים של אותו דור ואת תלמידו כידי להעביר להם את תורת הסוד.מסביב לביתו של רשב"י בערה אש!מכוח הסודות שהוא גילה שם,ורק לתלמידו היה רשות לעבור דרך האש כידי להיכנס לביתו ולשמוע את כל הסודות!
גם תורת הסוד עצמה נמשלת לאש.
זכר לאותה האש ולסודות שהתגלו שם מדליקים מדורות בל"ג בעומר.

ומצווה גדולה מאוד!!להביא ספר תהילים,או כל ספר אחר ולקרוא קצת!!!הערב הזה הוא ערב קדוש מאוד!!וחשוב לנצל אותו גם למדורות וגם ללימוד תורה!!

תזכו למצוות