עמלה עליכם
מוכן לרדת במחיר..
ואפשר להחליף על כסף בפוקר ועל סטימים.