בס"ד

http://www.iatraf.co.il/showthread.php?t=768667

אתגר יהדות מי אמר למי
400 נקודות מחולקות!
200 למקום ראשון!!
150 למקום שני!!
50 למקום לשישי!!!!!

שווה כניסה!!!!!!!!