אתגר דיון השבוע בפורום Counter Strike!

תשקיע - תרוויח!

http://www.iatraf.co.il/showthread.php?t=772717