אשכול ההרשמה : http://www.iatraf.co.il/showthread.php?t=856866


באתגר זה אנו ניתן לכם תצלום קטע ממפה ב Combat
ואתם תצטרכו לפענח איזה מפה זו
דוגמה יש באשכול ההרשה

פרסים :
מקום ראשון - 70 נקדות

מקום שני - 30 נקודות

כנסו נתחיל בקרוב תהנו