שם:  whtyuwymzyor.png
צפיות: 145
גודל:  42.3 קילובייט
הקדמה
בשיעור הקודם למדנו דבר אחד וחשוב:
  • DOM - Document Object Model
מתחילים
אחד היתרונות ב-JS, שאפשר לפתוח חלון ריק, ולכתוב לתוכו מה שרוצים.
במקום לפתוח חלון חדש שמקורו בקובץ אחר.

לדוגמה, אם נרצה לפתוח חלון ריק נרשום כך:
קוד PHP:
window.open(); 
לאחר שנעשה זאת, ייפתח לנו החלון הרגיל וחלון חדש, ריק.
אם נסתכל בשורת URL
נראה שרשום שם: "about:blank".

בחלון החדש אפשר להגדיר בפונקצית הפתיחה כמה דברים:
  • שם החלון
  • גובה
  • רוחב
  • ועוד
למשל אם נרשום כך:
קוד PHP:
var Win window.open("""A new window""width=300, height=300"); 
זה יפתח לנו חלון חדש, בשם "A new window", ברוחב 300 נקודות ובגובה 300 נקודות.

לאחר שפתחנו את החלון, אנחנו יכולים לעשות איתו כל מה שאנחנו רוצים.
לדוגמה, אם נרצה לשנות את צבע הרקע לשחור נרשום כך:
קוד PHP:
Win.document.bgColor "Black"
במקום לרשום את אובייקט החלון (Window), רשמנו את שם המשתנה שהגדרנו בפתיחת החלון.
במקרה הזה זה "Win".

להלן כל הערכים שאפשר לשים:
מאפיין משמעות ערכים
width רוחב החלון Pixels
height גובה החלון Pixels
top מרחק החלון מראש המסך Pixels
left מרחק החלון משמאל אל המסך Pixels
resizable אפשרות שינוי גודל החלון no, yes
scrollbars פסי גלילה no, yes
menubar שורת תפריטים no, yes
toolbar שורת לחצנים no, yes
status שורת מצב no, yes
location שורת מיקום no, yes
fullscreen מסך מלא no, yes
directories סרגל קישורים no, yes
titlebar כותרת no, yes

מה שמסומן במודגש, הוא הברירת מחדל.

נרשום את כל הערכים כך:
קוד PHP:
var Win window.open("""A new window""width=300, height=300, top=100, left=200, resizable=yes, scrollbars=yes, menubar=yes, toolbar=yes, status=yes, location=yes, fullscreen=no, directories=yes, titlebar=yes"); 
אך כמובן, שלא חובה לרשום את הכל.