בנימין הצדיק

(על פי בבא בתרא יא ע"א)

איש צדיק היה ושמו בנימין. כל ימיו עסק במעשי חסד ובמתן צדקה.
ולכן קראו לו הכל: בנימין הצדיק!
ומפני שידעו, שנאמן וישר הוא ומדקדק מאוד במצוות, מינו אותו גזבר ואחראי על קופת הצדקה של העיר.
תפקידו היה לקבל את הכסף מאנשים שנדבר לצדקה, ולחלק אותו לעניים לפי הצורך.

פעם היתה שנה של בצורת קשה במיוחד.
מעט המזון שנמצא למכירה, היה יקר מאוד. והעניים לא יכלו לקנותו.
אז פנו רבים אל בנימין הצדיק ובקשו עזרה, והוא חילק לכל פונה סכום כסף כדי לקנות לחם לעצמו ולמשפחתו.
אך בזמן הקשה הזה לא היו אנשים רבים שיכלו לתת כסף לצ דקה, ולעומת זאת רבו העניים מאוד.
וכך התרוקנה קופת הצדקה עד שביום מן הימים לא נשארה בה אפילו פרוטה אחת.

באותו היום באה אישה אלמנה עניה לבקש עזרה.
רזה ורחוות מאוד היתה, ורק במאמצים גדולים יכלה עוד ללכת.
בצעדים איטייים נכנסה ונגשה אל בנימין הצדיק, מרב חולשה נשענה על הקיר ובקשה כאשר דמעות בעיניה:
- רבי פרנסני! אנא, תן לי מעט כסף ואקנה לחם או קמח. שבעה בנים יש לי, יתומים מסכנים, וכולנו רעבים מאוד.
הצטער בנימין מאוד, נאנח וענה:
- חבל שלא באת יותר מוקדם! ועכשיו, מה אעשה לך ואיך אעזור? הביטי, קפת הצדקה ריקקה לגמרי, אין בה מאומה!
בכתה האישה וקראה ביאוש:
- רבי, אם לא תפנסני, הרי אני ושבעת בני נמות בערב! אין לנו כלום בבית, וכבר זמן רב לא אכלנו.
אין לנו כח לסבול אפילו יום אחד נוסף, ואילולא זאת, לא הייתי באה אליך!

ראה בנימין הצדיק את צרת נפשה של אשה אומללה זו והבין, שאמת היא מדברת:
חייה וחיי ילדיה בסכנה! היתן להם למות בערב, חס וחלילה?

לא עשיר היה בנימין הצדיק, ולו עצמו לא היה מזון רב.
אבל בכל זאת פרנס את האישה ושבעת בניה משלו - נתן להם מלחמו והסתפק במועט שבמועט.
וכך עשה כל זמן שלא היה בקופה מספיק כסף לקנות להם מזון, עד שריחם הקב"ה והוריד גשם.
כשצמחה התבואה בשדות, נעשה הלחם יותר בזול, ואף עניים יכלו לקנותו. וכך נשארו האלמנה ובניה בחיים.

עבר איזה זמן, והנה חלה בנימין הצדיק במחלה קשה ומסוכנת. עוד צעיר לימים היה, אבל הרופאים לא מצאו לו תרופה, וכבר נטה למות.
אז באו המלאכים לפני הקב"ה וטענו:
- ריבונו של עולם! הי מתורתך למדנו:
אדם הראשון נברא יחידי כדי להודיע, שכל המציל נפש אחת יקבך שכר, כאילו הציל עולם מלא.
והתורה אמת! ואיך ייתכן, שבנימין הצדיק ימות עכשיו, והוא עוד כל כך צעיר? והרי לא הציל רק נפש אחת, אלא נפשות אשה ושבעת בניה בציל ממית רעב!

ובקב"ה קיבל ברחמים וברצון את דברי המלאכים והוסיף לחייו של בנימין הצדיק עוד עשרים ושתיים שנה, כמספר אותיות התורה.
מאל"ף ועד ת"ו.
בנימין הצדיק ניצל בזכות התורה שאת מצוותיה קיים במסירות נפש.


ערב טוב :]

(תודה ליואל)