בס"ד

טוב הבנתי,שבת הוא יום מנוחה,יום שמחה יום של עונג,אבל בשבילי המנוחה זה לראות טלוויזיה,העונג זה לשחק במחשב או לבשל,אז למה נאסרה המלאכה??

נסביר זאת בעזרת משל,לקוח מקונטרס "שבת המלכה","סידורו של שבת" חלק ב'.

מסופר על מלך הרוצה לעשות יום שמחה לבניו,ומצוה עליהם לבוא לארמונו עם כל בני ביתם בלבוש מהודר ומצוחצח במצב רוח של שמחה,כי רצונו לעשות להם יום שלם של סעודה,אכילה,שתיה,מנוחה,ולשמוח עימם,ושישמחו המה בו ויעזבו כל ענינם ועיסקם ויבואו לשמוח בשמחת המלך בלבד.ובאו כולם לכבוד אביהם המלך מלבד בן אחד שלא בא.וכששאלו אביו מדוע נפקדת מלבוא לשמוח בשימחתי,עונה לו אותו הבן:הרי לא נתכונת בזה אלא לשמחני,לי היתה שמחה אחרת בזה שהלכתי לבלות בבתי משתאות,ובזה נהניתי ושמחתי יותר מאילו הייתי בא אלייך.

וכי זאת תשובה??הרי זו חוצפה נוראה!המלך רצה לשמוח ביחד עם הבן,והבן לא כיבד את אביו ואמר לו שהוא נהנה בלעדיו.

כמו כן הקב"ה מזמין אותנו יום אחד בשבוע לנוח ולשמוח הוא איתנו ואנו עימו,ואיך יעז אדם לומר,שמחתי והנאתי היתה לילך ולבלות מאשר לבוא אל אבי המלך??הרי בזה הוא מראה שאין אהבת אביו תקועה בליבו,ושהוא לא מכבד את אבי ולא אכפת לו מאביו.וכי אביו של אותו בן לא יכעס עליו?וכי אביו של אותו בן היתחיס אל אותו הבן שהוא יבקש משהו?וכי שאביו ביקש ממנו,הוא קיים???

ומביא הרמב"ן בספרו על אמונה וביטחון,משל למה הדבר דומה?לשני אוהבים שכרתו ביניהם ברית,כדי שלא תשכח האהבה,וקבעו יום אחד לשמוח בו יחדו כשבת אחים גם יחד,ואחד מהאוהבים לא מגיע לפגישה,ואחר כך שהשני שואל אותו למה הוא לא הגיע,הוא עונה,אני מעדיף לבלות אם אחרים מאשר איתך.

כן יום השבת,הוא יום הפגישה ביננו לבין הקב"ה,ששת ימים אנחנו עובדים ועסוקים בענינים החומרים,בתקשרות וכו',הקב"ה מזמין אותנו לשמוח איתו ביחד,אז למה שלא נבוא??

יהודי יקר!!יום השבת הוא השפע!!של הברכות,של השמחה ושל העונג!תשמרו שבת!!