בס"ד
אם בן אדם חטא ורוצה לחזור בתשובה זה האשכול המתאים.

תהליך התשובה הוא תהליך מאוד פשוט ומאוד קצר.התהליך כולל 3 חלקים.

(א) חרטה על העבר - האדם יתחרט על החטא שעשה בלב שלם ויחשוב שאם הוא היה יכול לחזור אחורה בזמן הוא לא היה מתקרב לחטא הזה,יתחרט מלב שלם.

(ב) וידוי - האדם יתוודה על כל החטאים שעשה ויספר לקב"ה את כל החטאים בפה כאילו שהוא מתוודא לפני אביו על מעשה רע שעשה,ויצטער מאוד בזמן הוידוי

(ג) קבלה לעתיד - האדם יקבל על עצמו להקפיד מאוד לא להיכשל שוב בחטא זה ,ואם יוכל לקבל על עצמו להחמיר יותר בעניין זה הרי זה משובח.

חשוב מאוד!!